undring – mestring – begeistring – ordentlighet
Kommentarer
  Nyhetsarkiv
  Nyheter
  Spre oss på FB++
  Share Button

  SFO

  Skolefritidsordningen

  Sist redigert:22.02.11

  2010/2011

  SFO er åpen 07.30 – 16.00 minus skoletiden som varierer for de forskjellige klassene.

  På skolefrie dager har vi åpent hel dag, 07.30 -16.00. Tilbud hele sommeren.

  Under ferieavvikling kan tilbudet bli i samarbeid med barnehagen. 

  Betalingssatser fra 1/8 -10:

  For oppholdstid 0 – 12 t pr. uke kr. 841,- pr.mnd

  Over 12 t pr.uke kr. 1515,- pr.mnd 

  Endringer i oppholdstid søkes om på eget skjema. Husk at det ved reduksjon eller oppsigelse av plassen er 1 måneds frist. 

  SFO informerer foreldre / foresatte gjennom skolens infoark, egne skriv, melding i elevenes meldingsbøker og ved samtale med foreldrene om enkelthendelser. 

  I år har vi 56 barn og er 7 voksne ( utgjør ca.3.1 årsverk )

  Daglig leder : Marit Megård

  Øvrige ansatte : Herdis Hjelvik, Wenche Wold, Bente Olsen, Nancy Eriksen, Turid Teian og Eli Norman.

  Telefon : 75685197

  Rutiner 

  Mat:

  Fredagene får barnet et måltid i SFO. Vi spiser ca.kl.10.00 og kl.13.00. De andre dagene spiser ungene på skolen ca. 11.15, og de som har behov spiser matpakke i SFO etter skoletid.

  De som kommer tidlig kan gjerne spise frokost i SFO, husk da tilstrekkelig matpakke. 

  Klær:

  Sørg for at barnet har godt med uteklær som passer årstiden.Vi er ute alle dagene uansett vær ! La barnet ha litt skiftetøy liggende, enten på skola eller SFO. Merk alle klærne ! 

  Beskjeder:

  Viktig ! Vær nøye med å gi beskjed dersom det oppstår endringer i de oppsatte tidspunktene, for eksempel at barnet skal gå heim tidligere, eller ikke skal i SFO en dag. Send lapp med ungene eller ring! Det kan ellers lett oppstå misforståelser. Husk at det torsdag ikke er noen på SFO i skoletida! 

  Ferier / skolefrie dager:

  Når det gjelder skolefrie dager og ferier sender vi ut skriv på forhånd. Her kan man føre opp behovet eller kanskje krysse av for ” ikke behov ”. Vi sender slike brev heim med ungene, og derfor vil vi gjerne at også de som ikke har behov for plass leverer tilbake skjemaet. Det gir oss en mulighet til å vite at alle har fått det. Overhold svarfristen.

  I sommerferien betales tilbudet pr.time (pr.dato er satsen kr.20,- ) for den tida barnet er påmeldt.

  Ved bruk av SFO på skolefrie dager i skoleåret betales skoledelen pr.time. Den faste SFO-tiden er allerede betalt.

  Dersom det oppstår endringer i behovet vil vi gjerne ha beskjed. Gir du beskjed dagen før, slipper du å betale for plass du ikke benytter.

  I Sørfold kommunes plan for skolefritidsordninger står følgende om innhold:

   

  SFO-tilbudet skal utfylle skolens arbeid med barnet. Det betyr at SFO skal støtte skolens arbeid for å utvikle gode holdninger. Samtidig skal skolefritidsordningen være et fristed som gir større rom for egenvalg av aktivitet enn det skolen ofte er i stand til å gi. Det er viktig at skolefritidsordningen er i stand til å skape balanse mellom plan og kaos på en slik måte at det styrker barnets positive utvikling og tar vare på barnets naturlige behov i vid forstand.

  Innholdet i skolefritidsordningen må være basert på prinsippene om

  • å gi barnet rom for egenstyrt aktivitet
  • å bruke utemiljøet aktivt
  • å bruke hverdagens situasjoner aktivt for å utvikle toleranse
  • å inspirere til spørrelyst, skapertrang og estetikk
  • å stimulere til indre ro og harmoni
  • å skape glede gjennom fellesskap, klare grenser og gjensidig respekt

   

  Det står videre at de voksne må ha et våkent blikk for barns individuelle behov for balanse mellom

  • aktivitet og hvile
  • utfordring og trygghet
  • variasjon og gjentakelser
  • grenser og frihet
  • ansvar og omsorg

  Link til PDF på kommunens webside:

  Søknadsskjema for SFO 

  Strategi for en likeverdig utvikling av barnehage og SFO i Sørfold,

  Share Button