undring – mestring – begeistring – ordentlighet
Kommentarer
  Nyhetsarkiv
  Nyheter
  Spre oss på FB++
  Share Button

  Det er mitt valg

  «Det er mitt valg» er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående skoler støttet av Lionsklubbene i Norge. Men dette er også navnet på stiftelsen som administrerer undervisnings-opplegget. Opplegget er tilgjengelig for barnehager, grunnskolen, samt for lærere og elever i videregående skoler. Straumen skole bruker dette undervisningsopplegget som forbyggende både mot ANT-problematikk og mot mobbing.

   

  Stiftelsen Det er mitt valg

  Stiftelsen «DET ER MITT VALG» er en del av Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge). Stiftelsen har 4 fast ansatte medarbeidere, 3 instruktører, 5 frilansere og en daglig leder. Styret i stiftelsen består av 5 personer inklusive styreleder og ansattes representant. Styreleder er i dag Sigmund Kjos, Lions Club Røyken Øst. De andre medlemmene i styret er fagpersoner innen skole, organisasjon og markedsføring.

  Vedtekstfestet formål: «Stiftelsen skal videreutvikle, vedlikeholde og drive undervisningsprogrammet «Det er mitt valg» for etablering av sunne holdninger og forebygging av rusmisbruk i grunnskolen og den videregående skole. Stiftelsen skal herunder tilrettelegge og arrangere kurs for lærere og andre som vil bruke programmet i sin virksomhet, og forestå utarbeidelse, tilrettelegging og trykking av alt undervisningsmateriell som brukes i programmet. Den skal videre ha ansvar for salg av undervisningsmateriell for skolene, herunder prissetting av materiellet. Stiftelsen har ansvar for at virksomheten drives innenfor de rammer og regler som er gitt av rettighetshaver til undervisningskonseptet, Lions Clubs International Foundation USA. Siftelsen betaler til til rettighetshaver de avgifter for bruk av programmet som til enhver tid er avtalt»

  Stiftelsen, med org.nr 986 487 204 er med i Stiftelsesregisteret som blir ført av Stiftelsestilsynet. Vi har et godt samarbeid med Helsedirektoratet, som årlig bidrar med betydlige beløp til f.eks. materiellutvikling og evalueringsarbeid.

  Programmet er tilpasset lærerplanene og oppdateres løpende i forhold til reformer i skolen. «Det er mitt valg» er et metodisk verktøy som lærerne kan bruke i klasserommet. Lærerene må skoleres før opplegget tas ibruk.

  Skolen/kommunen samarbeider med den lokale Lionsklubb for finansiering og arrangering av kurs.

  Share Button