undring – mestring – begeistring – ordentlighet
Kommentarer
  Nyhetsarkiv
  Nyheter
  Spre oss på FB++
  Share Button

  Comenius Math Village

  Straumen skole var med i et internasjonalt prosjekt i matematikk der vi bruker en papirlandsby som utgangspunkt for kreativ og konkret jobbing med matematikk.

  Prosjektet startet i februar 2007 som et Comenius samarbeid med skoler i Mistelbach, (Østerrike), Neumarkt (Tyskland) og Erikstad/Fauske fra Norge.

  Prosjektet hadde som mål å lage en sammensatt papirby med stort sentrum i kjernen og små landsby/tettsteder i tilknytning, se figur under, samt en tekstbok med oppgaver fra alle skolene.

  Alle skolene hadde 3-4 klasser som var involvert og som har sitt kvadrat (blått 2x2m) i byplanskissen. Disse var knyttet til et sentrum(gult kvadrat 2x2m) som igjen var tilknyttet med grønne rektangler til stort bysentrum (røde kvadrat 2x2m)

  Oppgavene gikk ut på å jobbe konkret med papirhuset. Elevene ble gitt oppgaver til huset. De løser oppgaven og leverer inn til godkjenning og får deretter lov å lage noe til huset. Som f.eks de har en oppgave som går ut på å kjøpe inn gardiner til huset. De går inn på jysk.no, velger ferdig-syddegardiner til hvert rom/vindu og beregner kostnader, begrunner sine valg og leverer inn sine kalkulasjoner. Med godkjent oppgave får de lage gardiner i stoff/papir og henge opp i huset. Huset blir finere og finere for hver oppgave de løser.

  Til den store papirbyen var det også laget busskart basert på planskissen og laget rutetabeller. Her kunne lærere og elever lage egne oppgaver eller prøve seg på ferdige oppgaver som kommer i textbook med CD til sommeren.

  Prosjektet gikk over flere år og planleggingen har vært gjort på alle skoler med reiser nedover til Østerrike og Tyskland samt Slovakia som delvis er med i prosjektet. Work-shopene  har vært utrulig givende og interessante. Opplevelsene likeså. Godt humør og kreative lærere har løst alle utfordringer så langt. Trist at prosjektet er slutt.

  Kommunikasjonen har foregått via fronter, som både Straumen og Erikstad har ved sine skoler. Delvis også på mail. De andre skolene har fått tilgang til fronter og vi har bygd ett lite nettverk rundt prosjektet der elevene og de involverte lærerne ser hverandre og kan dele erfaringer og bilder etc.

  All tilgjengelig dokumentasjon blir lagret på egne rom på fronter. Alle oppgaver ble lagret her inntil de blir en del av Tekstbok og tilhørende CD med alle oppgavene til utskrift.

  Besøkene har gitt oss utrulige fine opplevelser. Våre vertskaper har vært utrolig gjestfrie. Mye god mat til alle døgnets tider. Utflukter til slott og gamle kirker m.m. Vi har forhåpentligvis gitt noe tilbake når vi har vært vertskap.

  Besøkene rundt på skoler i både Østerrike, Tyskland og også Bratislava har gitt både innsikt i de ulike lands skole og skolesystem, ideer til egen undervisning og minner som vi alle tar godt vare på.

  Share Button

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *