Straumen skole

undring – mestring – begeistring – ordentlighet

Kommentarer

  Nyhetsarkiv

  Nyheter

  Spre oss på FB++

  Share Button

  Vincent Van Gogh som inspirasjon

  7.klassen har hatt om Vincent Van Gogh i Kunst og håndverk. De har lært om kunstnerens liv og hans verk. Oppdraget videre ble å finne et verk og etterligne det. Her er bilder fra prosessen.

  Juleavslutning – desember 2017

  Dette galleriet inneholder 16 bilder.

  Her er bilder fra årets juleavslutning ved skolen.
  Stor takk til alle elever og ansatte som har øvet, bidratt og stått på for at forestillingen ble så bra som den ble.

  Tinestafetten 2017

  I årets tinestafett ble elevene fra Straumen nr 2 for 7. klassingene, kun 3 fattige hundredeler bak vinneren Publisert med tillatelse fra foresatte og eleven selv

  Bildet viser ankeretappen for 7. klassingene, Madelene Isaksen og start for 8.klassingene
  For 6. klassingene ble Straumen skole på 31 plass, 8. klassingene på 15. plass og 9. klassingene på 21. plass

  Newton – Salmo Salar

  I dag var 6. klassen på besøk på Newtonrommet. Temaet var laks og laksens syklus (Salmo Salar). I forkant har elevene øvd på detaljert tegning av en observasjon og beregnet målestokk. I tillegg sett 2 filmer som tok for seg laksens syklus i vill tilstand og ved oppdrett. Elevene møtte opp og fikk til alles glede utdelt labfrakker. Da ble de alle forskere og tiltalte hverandre med doktor + etternavn 🙂
  Elevene studerte lakseyngel i stereoluper og tegnet så detaljert de kunne av det de observerte Det var interessant å se hvordan yngelen så ut i stereolupen og hvordan man brukte lupen for å få fram detaljer.
  Så var det å måle yngelen og tegningen og beregne målestokk. Elevene fikk bruke kalkulator til den operasjonen.
  Etter en pause var det forelesing og film. Her gikk vi gjennom laksens syklus og hvordan laksen via metamorfose utviklet seg fra egg til slakteklar laks. I tillegg fikk vi demonstrert hvordan oppdrettslaksen får det røde fiskekjøttet sitt fra siden maten ikke inneholder den naturlige føden.
  De modigste fikk smake på verdens sterkeste antioksydant.
  Så var det lunsj og ny aktivitet. Robotprogrammering. På bordet ble det demonstrert de ulike oppgavene med ulik poengsum som elevene kunne programere roboten sin for å klare. Prøv og feil-metoden ble brukt flittig
  Det hele ble avsluttet med en finale der elevgruppene konkurrerte i å klare flest mulige oppgaver og poeng.
  Ett veldig morsomt og lærerrikt opplegg som gav elevene et innblikk i lakseoppdrett og de utfordringer yrke gir.

  TL-kurs – våren 2017

  Dette galleriet inneholder 6 bilder.

  Skolen er som mange vet med i et mobbeforebyggende tiltak som heter Trivselsleder. (trivselsleder.no)
  Hvert halvår holder arrangøren for ideen kurs rundt om på skolene i de nye aktivitetene som trivselslederne kan bruke i friminuttene for å engasjere elevene. Her er bilder fra årets kurs:

  Juleverksted mellomtrinnet 2016

  Dette galleriet inneholder 8 bilder.

  Årets juleverksted på mellomtrinnet ble i år arrangert over to halve dager. Alle fikk velge to aktiviteter. Dekorasjoner, knask, småkaker, cernitleirefigurer og digitale julekort (programerte). Her er bilder fra første del av juleverkstedet:

  Dikt

  Dikt av 6. klassing

  INGENTING

  Dette er absolutt ingenting.
  Bare stopp å se på dette,
  det er ingenting.
  Hvorfor?
  Hvorfor fant de opp ingenting?…
  JEG VET!
  De kjedet seg…
  VIRKELIG kjedet seg

  Høsttur med mellomtrinnet

  Første skoleuke hadde mellomtrinnet som tradisjon å dra på tur. I år var det Seljeåsen som var målet med turen. Alle elevene møtte ved skistadion og vi gikk i samlet flokk opp til masta på toppen. Bildene fra turen viser hvilket fantastisk vær vi hadde og unger og voksne hadde det bra på hele turen. Elevene studerte spor i skogen og et av bildene viser en kongle som Sebastian i 6. klasse , etter grundig sammenligning med oppslagsverk, fant ut måtte stamme fra en hakkespett. Noen av de voksne fant spisesopp og elevene fikk se hvordan piggsopp kan identifiseres og gjenkjennes som en av våre trygge matsopper. Spor etter elg så vi også både på bakken og på avspiste toppskudd på busker. Elevene lekte sisten og gjemselleker og en av lærerne lagde bjørkerisball som de hadde kasteleker med. Stor takk til samarbeidsvillige foreldre som ordnet skyss til sine egne og andres elever.20160824_111139_001

  20160824_113334

  20160824_13180720160824_103235red

  Merket gangvei

  Da har vi fått merket opp gangvei over skoleplassen i ytterkant av bussnuplass. Her skal elevene gå ved skoledagens begynnelse og slutt for å få en mer oversiktlig trafikksituasjon.

  image