undring – mestring – begeistring – ordentlighet
Kommentarer
  Nyhetsarkiv
  Nyheter
  Spre oss på FB++
  Share Button

  Info

  Her vil du finne info om skolens ulike:

  • Utvalg (Elevråd, samarbeidsutvalg, FAU)
  • Referater
  • Dokumenter (Forsikring av elever +++)
  • Kontaktinfo (tlf og mobil nummer til skolen)
  • Foreldrekontakter for inneværende år
  • Kopi av skolens infobrev
  • Kopi av innkallinger
  Share Button