undring – mestring – begeistring – ordentlighet
Kommentarer
  Nyhetsarkiv
  Nyheter
  Spre oss på FB++
  Share Button

  Rett til PC

  Vedtak fra Direktoratet:

  «Rettigheter til nødvendig utstyr i opplæringen gjelder uavhengig av kommunens økonomi. Kommunen er pliktig til å stille læremidlene som trengs til rådighet. Foreldre og foresatte kan klage til fylkesmannen dersom de mener kommunen ikke følger loven.

  Tilskuddsordningen til ordinært datautstyr har blitt gradvis redusert og er avviklet fra og med 1.juli. I forbindelse med dette vil Kunnskapsdepartementet presisere at opplæringslovens bestemmelser om elevenes rettigheter til nødvendig utstyr i opplæringen ikke er endret.

  Hvis innkjøp av PC er nødvendig som følge av hvordan grunnskoleopplæringen ved en skole er lagt opp, kan ikke utgiften til dette innkjøpet kreves dekket av foreldrene. Ansvaret ligger som tidligere på kommunen som skoleeier.  

  Elever som gjennom vedtak om spesialundervisning har behov for datautstyr til bruk i opplæringen har fortsatt rett til slikt utstyr. Det er viktig at forholdene legges til rette slik at elever med lese- og skrivevansker får den opplæringen de har krav på.

  Rettigheter til nødvendig utstyr i opplæringen gjelder uavhengig av kommunens økonomi. Kommunen er pliktig til å stille læremidlene som trengs til rådighet. Foreldre og foresatte kan klage til fylkesmannen dersom de mener kommunen ikke følger loven.»

  Ved Straumen skole har alle elever god tilgang til pc på klasserom, egne datarom samt bærbare i eget skap. Vi bruker også Fronter i den daglige undervisningen og denne digitale plattformen fungerer som et bindeledd mellom skole og hjem. Elever som har rett til egen pc, kan få sin undervisning tilrettelagt ved bruk av skolens eksisterende datautstyr og kommunisere med egen pc hjemme via fronter.

  Siden tilskuddsordningen er falt bort har skoleeier ikke kontroll eller kan stille krav til elevens personlige pc. Vi kan derfor ikke ta denne i bruk på vårt nettverk av sikkerhetsgrunner som virus etc samt at skolen ikke vil stå til ansvar for ulovlig nedlasting eller distribusjon som gjøres fra private pcèr via skolens nettverk. Vi gir derfor ikke elevene tilgang til bruk av egne private pcèr på skolen, men stiller skolens eksisterende utstyr til disposisjon i skoletiden.

  Share Button

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *